Jesteś tutaj

Strona główna

Rok Krajoznawstwa Polskiego

W związku z przypadającą w 2016 r. rocznicą 110-lecia zorganizowanego polskiego krajoznawstwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze realizuje projekt pt. „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”, w ramach którego przewidziano m. in następujące przedsięwzięcia:

Ogólnopolska akcja Wędruj z nami ojczystymi szlakami
Wspólne wędrowanie i poznawanie walorów krajoznawczych Polski podczas licznych imprez organizowanych w różnych zakątkach naszego kraju, a przy okazji zdobywanie różnorodnych odznak krajoznawczych, a przede wszystkim Odznaki Krajoznawczej PTTK. Akcja adresowana jest do wszystkich, którzy aktywnie uprawiają turystykę i krajoznawstwo.
Do akcji mogą zgłaszać się środowiska, które zadeklarują zorganizowanie w okresie od kwietnia do października 2016 r., co najmniej dwóch imprez turystycznych z tematem przewodnim poznawania walorów krajoznawczych własnego regionu, a w szczególności zdobywania regionalnych odznak krajoznawczych i Odznaki Krajoznawczej PTTK. Karty zgłoszenia oraz zasady udziału w akcji będą dostępne na stronie internetowej http://kkraj.pttk.pl. Dla środowisk biorących udział w akcji przewidziano nagrody w postaci materiałów krajoznawczych, a także książeczek Odznaki Krajoznawczej PTTK i Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK. Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2016 r. mailem na adres: poczta @ tlp.pttk.pl.

Ogólnopolski konkurs Turystyczna Rodzinka

Turystyka rodzinna to coś więcej niż zwykła wycieczka osób spokrewnionych ze sobą. Wspólne wędrowanie i wypoczynek dostarczają wielu niedostępnych na co dzień, przeżyć i wrażeń. Rodzice i dzieci mają okazję bycia ze sobą, budowania wzajemnych relacji, wzmacniania łączących ich więzi. Rodzinne wędrówki są formą edukacji i wychowania najmłodszych, uczą samodzielności, odpowiedzialności, organizacji, umiejętności radzenia sobie w nieprzewidzialnych sytuacjach.

Ogólnopolski Konkurs „Turystyczna Rodzinka” realizowany jest od 2011 r. w ramach promocji turystyki rodzinnej. W 2016 r. Konkurs będzie
przebiegał pod hasłem „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”.
Karty zgłoszenia oraz zasady udziału w Konkursie będą dostępne na stronie internetowej www.rodzina.pttk.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2016 r. – poczta@rodzina.pttk.pl.

Ogólnopolska akcja „Turystyczna Rodzinka” realizowany jest od 2011 r. w ramach promocji turystyki rodzinnej. W 2016 r. Konkurs będzie
przebiegał pod hasłem „Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna

W ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki przygotujemy 24 września 2016 r. ogólnopolską akcję zachęcającą do wspólnego wędrowania
i poznawania walorów krajoznawczych kraju. Środowiska będą zgłaszać akces na wcześniej przygotowanych kartach zgłoszenia (dostępnych również
w formie elektronicznej na stronach www.pttk.pl, www.tlp.pttk.pl).
Chcielibyśmy, aby w 2016 r. trwałym efektem Sztafety były wykonane przez uczestników opracowania krajoznawcze tras, zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie www.pttk.pl. Nasza Sztafeta będzie znakomitą okazją do pokazania, że poznawanie walorów krajoznawczych kraju jest dobrym pomysłem na zagospodarowanie czasu wolnego i integrację różnych pokoleń. Karty zgłoszenia do akcji będą zamieszczone na stronie www.tlp.pttk.pl w kwietniu 2016 r.

Konferencja popularnonaukowa Współczesne oblicza krajoznawstwa
Jak wygląda dziś i jak powinno wyglądać jutro świadome oraz pełne zrozumienia poznawanie kraju? Na to istotne pytanie odpowiedzi udzieli
ogólnopolska konferencja, która odbędzie się w dniach od 5 do7 października 2016 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wszelkie informacje o tym
wydarzeniu będą dostępne na stronie internetowej http://kkraj.pttk.pl. Do pobrania Informator.

Sesja jubileuszowa 110 lat Krajoznawstwa Polskiego. Tradycja i nowe wyzwania
Spotkanie podsumowujące Rok Krajoznawstwa Polskiego i wszystkie z nim związane działania odbędzie się 3 grudnia 2016 r. w gmachu Centralnej
Biblioteki Rolniczej w Warszawie. W ramach towarzyszącej mu sesji przedstawione zostaną kwestie dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
krajoznawstwa polskiego oraz zaprezentowane będą dobre praktyki i możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w działalności krajoznawczej.
Szczegółowy program i warunki uczestnictwa rozesłane zostaną we wrześniu 2016 r.

Ponadto w ramach obchodów Roku Krajoznawstwa Polskiego odbędą się:

Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa.
Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace licencjackie lub magisterskie z zakresu krajoznawstwa obronione w latach 2015-2016. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie http://kkraj.pttk.pl

Wystawa pt. 110 lat Krajoznawstwa Polskiego. Tradycja i nowe wyzwania
110-letni dorobek zorganizowanego krajoznawstwa polskiego przedstawiony pod kontem jego historycznych, jak i współczesnych dokonań. Mobilna wystawa, którą można będzie prezentować w różnych częściach Polski. Premiera planowany we wrześniu b.r.

Sesje krajoznawcze z cyklu Mijające krajobrazy Polski
Nasze otoczenie cały czas się zmienia. Organizowane w całej Polsce seminaria popularnonaukowe mają na celu poznanie i dokumentacje przemian krajobrazu wokół nas. Przy okazji są to także doskonałe okazje by dowiedzieć się czegoś nowego o swojej najbliższej okolicy. Informacje o kolejnych sesjach pojawiają się systematycznie na stronie internetowej http://kkraj.pttk.pl

Konkurs krajoznawczy na profilu PTTK na Facebooku
Wykorzystując popularny portal społecznościowy sprawdzimy jak dobrze znamy Polskę, jej zabytki, cuda przyrody i ciekawostki krajoznawcze. Konkurs adresowany do wszystkich, którzy zechcą sprawdzić swoją wiedzę krajoznawczą oraz poznać najciekawsze i najbardziej zaskakujące walory krajoznawcze naszego kraju. Konkurs rusza w kwietniu.

 

Partnerzy

 

Wspierają nas

Patroni honorowi:

MSiT

Logo POT

Rodzina PTTK wspiera

Karta Dużej Rodziny

 

Współpraca