Jesteś tutaj

Strona główna

Ogólnopolska akcja Wędruj z nami ojczystymi szlakami 2016

W roku 2016 przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskiej akcji Wędruj z nami ojczystymi szlakami, która swoim zasięgiem obejmie teren całego kraju, od małych miejscowości przez miasteczka po duże miasta i przyczyni się do aktywizacji turystycznej dzieci i młodzieży, rodzin i ludzi starszych.

Krajoznawstwo jako ruch społeczny stawia sobie za cel m.in. integrację społeczeństwa i wspólne starania o zachowanie regionalnej i ogólnopolskiej tożsamości. Wobec szeroko komentowanego ostatnio upadku i dewaluacji takich pojęć jak patriotyzm, więzi międzypokoleniowe czy służba ojczyźnie, wydaje się więc koniecznym podjęcie działań, które  doprowadzą do odrodzenia tych idei.

Turystyka i krajoznawstwo poprzez swoją szeroką dostępność i atrakcyjność mogą stać się doskonałą płaszczyzną służącą do odbudowania łączności między różnymi grupami pokoleniowymi, czy społecznymi oraz kształtowania tożsamości kulturowej i społecznej Polaków. Wspólne akcje programowe, które w tani, przystępny i atrakcyjny sposób zachęcają do aktywnego udziału różnorodne grupy społeczne, mogą stanowić skuteczne narzędzie aktywizacji różnych kręgów społeczeństwa.

Krajoznawstwo jest ściśle związane z uprawianiem różnych form turystyki, a jego celem jest poznawanie ojczystego kraju, gromadzenie wiadomości o nim i ich popularyzowanie.

Akcja Wędruj z nami ojczystymi szlakami adresowana jest do środowisk, które:

– w okresie od kwietnia do października 2016 roku zorganizują co najmniej 2 imprezy turystyczne (rajdy, zloty,
wycieczki, wieczory krajoznawcze, konkursy, wystawy, sesje i in.), których tematem przewodnim będzie poznawanie walorów krajoznawczych własnego regionu, a w szczególności zdobywania regionalnych odznak krajoznawczych i Odznaki Krajoznawczej PTTK.

– prześlą kartę zgłoszenia na adres e-mail: poczta @ tlp.pttk.pl do dnia 30.06.2016 r.

– prześlą sprawozdanie z zadań zrealizowanych w ramach akcji na adres e-mail: poczta @ tlp.pttk.pl do 15.11.2016 r.

Dla pierwszych 100 środowisk zgłoszonych do akcji przewidujemy materiały krajoznawcze m.in. poradniki wydawane przez PTTK, książeczki Odznaki Krajoznawczej PTTK i Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK oraz drobne nagrody dla osób uczestniczących w konkursach m.in. puzzle „Mapa Polski dla wędrowców” czy gra memo ”Razem na szlaku”.

 

Akcja jest realizowana w ramach projektu

„Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”

dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Partnerzy

 

Wspierają nas

Patroni honorowi:

MSiT

Logo POT

Rodzina PTTK wspiera

Karta Dużej Rodziny

 

Współpraca